Amateur


Amateur
sportininkas mėgėjas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, kuris nuosekliai tobulina savo fizines galias, sportinį meistriškumą ir yra įsitikinęs, kad tai būtina jo sveikatai, fizinei bei dvasinei gerovei. Sportininkas mėgėjas savo, artimųjų, visuomenės džiaugsmui dalyvauja sporto varžybose, griežtai laikydamasis tarptautinių taisyklių ir negaudamas iš to jokios materialinės naudos. Reikiamų sąlygų rengtis atsakingoms varžyboms ir siekti gerų rezultatų sudarymas (sporto stovyklos, atlyginimas už transportą, prarastas darbo dienas ir individualų sporto inventorių, darbingumo atgavimo priemonės, stipendijos) nėra sportininko mėgėjo statuso pažeidimas.Pirminė žodžio mėgėjas reikšmė – žmogus, dalyvaujantis bet kurioje meno, amato, žaidimo, sporto ar kitoje veikloje tik savo pasitenkinimui ir pasilinksminimui. Sportininkas mėgėjas apibūdinimas pirmą kartą pasirodė XIX a. pradžioje Anglijoje. Mėgėju buvo vadinamas XIX a. vidurio Anglijos džentelmenas, niekada nedalyvavęs kartu su profesionalais atvirose varžybose nei dėl piniginio atlygio, nei dėl prizų ir savo gyvenime nedirbęs kūno kultūros mokytoju, instruktoriumi arba mechaniku, amatininku, juodadarbiu; kas turėjo profesinių (amato) gabumų, nebuvo leidžiamas į mėgėjų sportą. Antai 1923 m. irklavimo varžybose Oksforde vienam iš komandos narių – valtininkui – uždraudė dalyvauti varžybose.Pagal 1894 m. TOK nuostatą sportininkas mėgėjas gali būti kiekvienas žmogus, niekada nedalyvavęs atvirose varžybose, nesivaržęs dėl piniginių prizų ar pinigų, nestojęs į sportinę kovą su profesionalais ir nedirbęs mokamu kūno kultūros mokytoju arba instruktoriumi.Pagal 1920 m. TOK nuostatą – kiekvienas žmogus, galintis varžytis olimpinėse žaidynėse, jei niekada: nedalyvavo varžybose dėl piniginio prizo, pinigų arba jokiose lažybose; nebuvo apdovanotas jokia pinigine parama už dalyvavimą varžybose (gali būti atlyginamos tik varžybų išlaidos); negavo jokios premijos už varžybose sugaištą laiką (2 savaites); nepardavė ir neužstatė varžybose iškovotų prizų.Pagal 1958 m. TOK nuostatą – kiekvienas sportininkas, kurio dalyvavimas sporto varžybose nebuvo ir nėra susijęs su materialinės naudos siekimu.Pagal XX a. 7-ojo dešimtmečio TOK nuostatą – sportuojantys savo malonumui, poilsiui asmenys, kurių sportinės veiklos pagrindas yra sporto pomėgis, o ne suinteresuotumas gauti algą arba atlygį už sportavimą.Pagal 1971 m. TOK nuostatą – sportininkas, kuris laikosi tradicinės olimpinės dvasios ir etikos, sportuoja poilsio valandomis, negaudamas už tai jokio atlygio. Sportas neturi būti jo gyvenimo šaltinis. Sportininkas mėgėjas turi turėti savo pagrindinę profesiją, kad garantuotų savo dabartį ir ateitį. Jis negali būti profesionalas dabar arba anksčiau buvęs profesionalu; neturi būti treneris, kūno kultūros mokytojas; gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse.1987 m. Atleto kodekse rašoma, kad, norėdamas dalyvauti olimpiniame sąjūdyje ir olimpinėse žaidynėse, sportininkas mėgėjas turi gerbti Olimpinę chartiją, taip pat savo sporto šakos tarptautinės federacijos taisykles, kurioms pritaria TOK, ir jų laikytis.Taip beveik išnyko riba tarp mėgėjų ir profesionalų. atitikmenys: angl. amateur athlete; amateur sportsman vok. Amateur, m; Amateursportler, m rus. спортсмен-любитель

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • amateur — amateur, trice [ amatɶr, tris ] n. • XVe; lat. amator 1 ♦ Personne qui aime, cultive, recherche (certaines choses). Un amateur de musique. Il est amateur de bonne cuisine. « des amateurs et surtout des amatrices de raï » (Le Monde, 1998). Les… …   Encyclopédie Universelle

 • amateur — amateur, dilettante, dabbler, tyro denote a person who follows a pursuit without attaining proficiency or a professional status. Amateur may denote one who has a taste or liking for something rather than an expert knowledge of it; in this sense… …   New Dictionary of Synonyms

 • amateur — am‧a‧teur [ˈæmətə, tʆʊə, tʆə, ˌæməˈtɜː ǁ ˈæmətʆʊr, tər] noun [countable] someone who does an activity for pleasure, not as a job: • He thinks the drawings could be the work of an amateur. amateur adjective : • amateur photographers * * * Ⅰ.… …   Financial and business terms

 • Amateur — Saltar a navegación, búsqueda Amateur es un término tomado del francés es generalmente empleado al referirse a un aficionado, o a un género de índole no profesional en algún area estudio o de entretenimiento. Amateur. Título de una película.… …   Wikipedia Español

 • amateur — AMATEUR. s. m. Celui qui a beaucoup d attachement, de goût pour quelque chose. Amateur de la vertu, de la gloire. Amateur de louanges. Amateur de la nouveauté. [b]f♛/b] Il se dit aussi De celui qui aime les Beaux Arts sans les exercer. Amateur de …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • Amateur — Sm std. (17. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus frz. amateur in der Bedeutung Kunstliebhaber , dieses aus l. amātor Liebender , Nomen agentis zu l. amāre lieben, etwas gern tun . Heute nach dem Vorbild des Englischen als Internationalismus besonders… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • amateur — [am′ə chər, am′əchoor΄; am′ə tʉr΄, am′ə tər] n. [Fr < L amator, lover < pp. of amare, to love] 1. a person who engages in some art, science, sport, etc. for the pleasure of it rather than for money; a nonprofessional; specif., an athlete… …   English World dictionary

 • amateur — Amateur. s. m. v. Qui aime. Il ne se dit que pour marquer l affection qu on a pour les choses, & non celle qu on a pour les personnes. Amateur de la vertu, de la gloire des lettres, des arts. amateur des bons livres, des tableaux. amateur des… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • amateur — (plural amateurs; del francés; pronunciamos amater ) adjetivo,sustantivo masculino y femenino 1. Que se dedica a una actividad por afición y no profesionalmente: Es un tenista amateur. Es un equipo de amateurs. 2. Pragmática: insulto. [ …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • amateur — (n.) 1784, one who has a taste for (something), from Fr. amateur lover of, from L. amatorem (nom. amator) lover, agent noun from amatus, pp. of amare to love (see AMY (Cf. Amy)). Meaning dabbler (as opposed to professional) is from 1786. As an… …   Etymology dictionary

 • Amateur — Amateur: Das seit dem 17. Jh. bezeugte Fremdwort bezeichnete zunächst den Kunstliebhaber und Kunstfreund, allerdings mit dem leicht verächtlichen Nebensinn des Dilettantischen. Erst von der Mitte des 19. Jh.s an kommt die heute (auch im Sport)… …   Das Herkunftswörterbuch